รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ แสนตา (วสันต์)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น :
อีเมล์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนแม่พริกวิทยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.๓
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ๓๗ หมู่๕ ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง

วันที่บันทึกข้อมูล : 15 มิ.ย. 2565,12:11 น.   หมายเลขไอพี : 116.58.246.183


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล