รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนแม่พริกวิทยา
37 หมู่ 5   ตำบลพระบาทวังตวง  อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180
เบอร์โทรศัพท์ 054-299270 เบอร์แฟกส์ 054-299271
Email : maeprikwittaya@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :