ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน 1/2565
ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน ครั้งที่1/2565
โรงเรียนแม่พริกวิทยา โดยนายเสน่ห์ สายต่างใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียน และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการรถรับส่งนักเรียน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและสภาพปัญหา เะื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน  
(คลิกดูภาพ)

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2565,16:12   อ่าน 221 ครั้ง