ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อโรงเรียนแม่พริกวิทยา

ที่อยู่โรงเรียน

          37 หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180
          โทรศัพท์ 054-299270 โทรสาร 054-299271
          E-mail : Maeprikwittaya@secondary35.go.th
          ติดต่อราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น. 
          facebook : https://www.facebook.com/groups/199047860189158/

แผนที่โรงเรียน