คณะผู้บริหาร

นายเสน่ห์​ สายต่างใจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

น.ส.ศรีวรรณ อุทธาเครือ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0801340921
อีเมล์ : sriwanutthakruv@gmail.com