กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.วัลยา แก้วน้อย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0926816523
อีเมล์ : Valayakaewnoi@gmail.com

นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นายปรภูมิ อินจับ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

น.ส.ไอระดา ชะนะดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : Airadachanadee000@gmail.com