กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธรรมรัตน์ พิพัฒน์คุณาพร
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0971919606
อีเมล์ : podjanad4898@gmail.com

นายปรีชา หล้ามะโน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

น.ส.สราเนตร ยนทะวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0916350460
อีเมล์ : mindsaranet@gmai.com