กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพรทิพย์ โพธาชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0866575706
อีเมล์ : tip5080@gmail.com