กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

น.ส.พรทิพย์ โพธาชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0866575706
อีเมล์ : tip5080@gmail.com