กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกุลนันท์ จันทร์ปาน
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2