กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงศ์ภรณ์ พุฒธิวุฒิ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0647273050
อีเมล์ : pongporn511@gmail.com