กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอำไพ รังน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0887771489
อีเมล์ : arungnoi14@gmail.com

นางสาวธนัชชา แสนปัญญา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0864229814
อีเมล์ : tanatchanoon02@gmail.com

นางสาวณัฐธิดา สายเครือมอย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0877272573
อีเมล์ : nuttida18128@gmail.com