กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

น.ส.ธนัชชา แสนปัญญา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0864229814
อีเมล์ : tanatchanoon02@gmail.com

น.ส.อำไพ รังน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0887771489
อีเมล์ : arungnoi14@gmail.com

น.ส.ณัฐธิดา สายเครือมอย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น

นายชินกรณ์ สุยะแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0932214637
อีเมล์ : chinnakon0060@gmail.com